Листовка за потребители

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 • Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Иберогаст® и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иберогаст®
 3. Как да приемате Иберогаст®
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Иберогаст®
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Иберогаст® и за какво се използва?

Лекарство на растителна основа за стомашно-чревни заболявания.

За лечение на функционални и свързани с мотилитета стомашно-чревни заболявания като синдром на нервния стомах и раздразненодебело черво, включително смущения, наподобяващи спазми на стомашно-чревния тракт (стомашно-чревни спазми), както и за поддържащо лечение на оплакванията при възпаление на стомашната лигавица (гастрит).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иберогаст®?

Не приемайте Иберогаст®

 • ако сте алергични към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Иберогаст®.
Този лекарствен продукт съдържа около 0,24 g алкохол в една доза, еквивалентно на 6,2 ml бира или 2,6 ml вино за доза. Вреден за страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи, като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.
Ако след 7 дни симптомите продължават или състоянието Ви се влоши, трябва да спрете приема на Иберогаст® и да потърсите лекарска помощ.

Деца и юноши

Поради липса на достатъчен опит, Иберогаст® не трябва да се използва при деца на възраст под 3 години. Винаги да се прави консултация с лекар, ако се появи болка в корема при деца на възраст под 6 години.

Други лекарства и Иберогаст®

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Засега не са известни никакви взаимодействия с други лекарства.

Иберогаст® с храна и напитки

Засега не са известни никакви взаимодействия с храни.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Досегашните данни не са показали неблагоприятно влияние при употребата на лекарството по време на бременност и кърмене. Въпреки това, по време на бременност и кърмене, Иберогаст® трябва да се приема само след консултация с лекар.

Шофиране и работа с машини

Иберогаст® не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
Една доза от 20 капки съдържа около 0,24 g алкохол.

3. Как да приемате Иберогаст®

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако няма друго предписание, Иберогаст® се приема с малко течност преди или по време на хранене по следния начин:

Възрастни и юноши над 13 години3 пъти дневно по 20 капки
Деца на възраст от 6 до 12 години3 пъти дневно по 15 капки
Деца на възраст от 3 до 5 години3 пъти дневно по 10 капки

Няма принципно ограничение на продължителността на приложение. Продължителността на приема се определя от вида, тежестта и протичането на заболяването.
Да се разклати преди употреба!

Ако сте приели повече от необходимата доза Иберогаст® или ако сте пропуснали да приемете Иберогаст®

В случай, че сте приели Иберогаст® в големи количества или сте забравили прием, по време на следващия прием продължете според предписанието на лекаря или както е дадено в упътването за дозиране.
Досега няма данни за остра реакция при предозиране.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Много рядко може да се появят реакции на свръхчувствителност като обрив, сърбеж, дихателни затруднения.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тeл.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Иберогаст®?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Срокът на годност за опаковки от 20 ml е 18 месеца
Срокът на годност за опаковки от 50 ml и 100 ml е 24 месеца.
Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката - 8 седмици.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху лентата и картонената опаковка след “Годен до:”.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25 °C.

Предупреждение:
Ако в Иберогаст® след престояване се образува утайка, то тя не оказва влияние върху действието на продукта.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

100 ml разтвор съдържа:
Активни вещества (екстрагент за всички растения: етанол 50 или 30 обемни %):

Iberidis amarae herba recens extractum fluidum (течен екстракт от стрък Иберис горчив) extr. solvent Ethanol 50% (v/v) (1 : 1,5 - 2,5)

15.0 ml:

Angelicae radix et rhizoma extractum fluidum (течен екстракт от корен Пищялка, лечебна) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5)

10.0 ml

Matricariae flos extractum fluidum (течен екстракт от цвят Лайка) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2 - 4 )

20.0 ml

Carvi fructus extractum fluidum (течен екстракт от плод Ким) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5 )

10.0 ml

Silybi mariani fructus extractum fluidum (течен екстракт от плод Бял трън) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5)

10.0 ml

Melissae folii extractum fluidum (течен екстракт от лист Маточина) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5)

10.0 ml

Menthae piperitae folii extractum fluidum (течен екстракт от лист лютива Мента) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5)

5.0 ml

Chelidonii herba extractum fluidum (течен екстракт от стрък Змийско мляко) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5)

10.0 ml

Liquiritae radix extractum fluidum (течен екстракт от Сладък корен) extr. solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5)

10.0 ml

Съдържа 31 об.% алкохол.
Иберогаст съдържа по-малко от 0,1 хлебни единици на 20 капки.
1 ml разтвор съдържа 20 капки.

Как изглежда Иберогаст и какво съдържа опаковката?

Перорални капки, разтвор в тъмна стъклена бутилка с апликатор-капкомер и капачка на винт от РЕ.
Оригинална опаковка от 20 ml
Оригинална опаковка от 50 ml
Оригинална опаковка от 100 ml
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Байер България ЕООД,
ул. „Резбарска“ № 5
1510 София
България

Производител:

S T E I G E R W A L D
Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt, Германия

7. Защо Иберогаст® се предлага само под формата на течен разтвор?

Течните форми, като тази на Иберогаст®, имат някои предимства пред таблетките:

 • Дозите при възрастни и деца се различават, затова течните разтвори улесняват в голяма степен предписването на правилната доза на правилния пациент.
 • Децата и възрастните хора често предпочитат да приемат течности. За някои хора преглъщането на таблетки е трудно или неприятно.
 • Течните форми са абсорбират в тялото по-бързо и по-лесно от таблетките. Течната форма на Иберогаст® е от особено значение – тя осигурява неговото бързо действие.

8. На какво се дължи бързото начало на действие на Иберогаст®?

Разпадането и разтварянето на таблетките, преди техните активни съставки да започнат да действат, отнема време. Деветте лечебни растения в Иберогаст® са вече разтворени в течна форма, което означава, че тялото може да ги абсорбира веднага.

Деветте лечебни растения, съдържащи се в Иберогаст®, действат както поотделно, така и заедно върху множество симптоми едновременно. По този начин Иберогаст® осигурява бързо и ефективно облекчаване на редица храносмилателни оплаквания като спазми, болка, усещане за пълен стомах, гадене, подуване на корема и газове.

9. Какъв вкус има Иберогаст®?

Иберогаст® има билков вкус. За някои хора той е леко горчив. Този вкус се дължи на екстрактите от деветте лечебни растения, които правят Иберогаст® толкова ефективен. Това са горчив иберис, корен от Ангелика (лечебна пищялка), цвят от лайка, плодове от ким, плодове от бял трън, листа от маточина, листа от лютива мента, стрък от змийско мляко и сладък корен.

Може би ще разпознаете някои от тези съставки по техния отличителен вкус – например лайката. Някои други лечебни растения в Иберогаст® имат леко горчив вкус, тъй като съдържат естествени горчиви вещества, които стимулират храносмилането и облекчават храносмилателните смущения. И все пак, вкусът е индивидуален. Различните хора усещат и предпочитат различни вкусове.

10. Защо вкусът на Иберогаст® е леко горчив?

Някои от лечебните растения в Иберогаст® имат леко горчив вкус, като Iberis amara, познат също като горчив иберис. Първата част от наименованието на Иберогаст® е свързана с тази билка. Вашият стомах ще ви бъде благодарен за бързото, ефективно и естествено облекчаване на храносмилателните смущения, което осигурява Иберогаст®.

Ако не харесвате горчивия вкус, преди приемане можете да разтворите Иберогаст® в подсладен чай или сладък сок.

11. Колко дълго мога да вземам Иберогаст®?

Иберогаст® може да бъде приеман толкова дълго, колкото е необходимо, в зависимост от тежестта и продължителността на симптомите. Ако не сте сигурни, дали трябва да приемате Иберогаст® продължително време, обърнете се за съвет към Вашия лекар или фармацевт.

Иберогаст® може да бъде приеман при тежки или „остри“ симптоми до изчезване или значително облекчаване на симптомите след което да бъде спрян. Консултирайте се с Вашия лекар, ако не чувствате никакво облекчаване на острите симптоми след три дни редовен прием Иберогаст®.

Функционалната диспепсия и синдромът на раздразненото черво са хронични състояния, които обикновено изискват дълготрайно лечение. Няма принципно ограничение на продължителността на употреба на Иберогаст® за контролиране и надеждно облекчаване на свързаните с тях храносмилателни симптоми.

12. Трябва ли да разреждам Иберогаст® преди приемане?

Да, ако желаете. Много хора разреждат Иберогаст® в топла или студена вода или сок. Можете също да го разредите в билкови или плодови чайове. Уверете се, че температурата на течността не надвишава 25°C.

Не разреждайте Иберогаст® в сок от грейпфрут или алкохолни напитки, тъй като те могат да намалят неговата ефективност.

13. Какво ще се случи, ако случайно приема свърхдоза Иберогаст®?

В проучвания с повишен прием на Иберогаст® не са установени токсичени ефекти при високи дози и няма съобщения за отрицателни последствия при случайно предозиране на Иберогаст®.

Ако приемете по-голямо от препоръчваното количество Иберогаст®, на следващия прием вземете препоръчваната доза. Запознайте се с листовката за пациента, за да разберете коя е препоръчаната за Вас доза.

Обърнете се за съвет към Вашия лекар, ако редовно приемате по-голямо от препоръчваното количество Иберогаст® или не сте сигурни какво количество трябва да приемате.

14. Трябва ли да взема специална „натоварваща доза“ Иберогаст®?

Не. Натоварваща доза е прилагане на по-голямо количество лекарство при първия прием. Това не е необходимо при Иберогаст®.

Възрастните пациенти с тежки храносмилателни смущения трябва да приемат 20 капки Иберогаст® три пъти дневно за облекчаване на симптоми, включващи коремни болки, усещане за пълен стомах, подуване на корема, газове и гадене. Това е достатъчно за постигане на бързо и ефективно облекчаване на симптомите, затова не е необходимо да започвате с натоварваща доза.

15. Подходящ ли е Иберогаст® за деца?

Иберогаст® има много добра поносимост. Показан е за употреба при деца на възраст над 3 години. Иберогаст® може да бъде особено подходящо и ефективно лечение за деца страдащи от храносмилателни смущения, тъй като децата обикновено предпочитат течни форми пред поглъщането на таблетки.

16. Може ли Иберогаст® да бъде приеман по време на бременност и кърмене?

Хормоналните промени, настъпващи по време на бременност, могат да причинят нарушения на стомаха и стомашно-чревния тракт. Досегашните данни не са показали неблагоприятно при употребата на Иберогаст® по време на бременност и кърмене. Въпреки това ако сте бременна или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате Иберогаст®.

17. Каква е годността на Иберогаст® след отваряне на бутилката?

След отваряне на бутилката, Иберогаст® остава „стабилен“до 8 седмици. Не използвайте Иберогаст® след изтичане на 8 седмици, тъй като може да бъде по-слабо ефективен. Причината за това е, че посочените върху опаковката количества на деветте лечебни билки в Иберогаст® са гарантирани в срок до 8 седмици след отваряне на бутилката.

8 седмици е числото, което трябва да помните. Стабилността на Иберогаст® не се влияе от размера на опаковката или бутилката.
Не трябва да използвате Иберогаст® след изтичане на 8 седмици от отваряне на бутилката. След този срок той може вече да не е „стабилен“ и може да може да бъде по-слабо ефективен.

Причината за това е, че посочените върху опаковката количества на деветте лечебни билки в Иберогаст® са гарантирани в срок до 8 седмици след отваряне на бутилката.

18. Защо Иберогаст® съдържа алкохол?

Алкохолът е необходима съставка в течни растителни лекарства като Иберогаст®, тъй като той спомага за извличането на ценните билкови съставки. Алкохолът в Иберогаст® действа като „разтворител“, запазващ екстрактите от деветте лечебни билки, които правят Иберогаст® толкова ефективен.

Съдържанието на алкохол в Иберогаст®(обемна концентрация 31%) може на пръв поглед да изглежда високо, но единична доза за възрастни от 20 капки съдържа само 0.24 g алкохол. За сравнение, много от ежедневно приеманите храни и напитки съдържат по-голямо количество алкохол. Чаша ябълков сок съдържа 0.3-0.7 g алкохол, а филия ръжен хляб − 0.3-0.4g.

19. Как се произвежда Иберогаст®?

В производството на Иберогаст® Байер следва същите високи стандарти, валидни за всички лекарствени продукти на фирмата. Иберогаст® се произвежда посредством патентован производствен процес и отговаря на стандартите за добра производствена практика (GMP), като всички лекарствени продукти, но не и всички растителни продукти.

Иберогаст® се произвежда в съответствие с най-високите стандарти за лекарствени продукти, при специфицирано отглеждане и обработка на растителния материал. С цел гарантиране на ефективността, в производството на фармацевтични продукти от растителен произход е важно да бъдат използвани високотехнологични методи за извличане и пречистване, наред с изпитани и тествани процедури за добив на суровината. Високата степен на стандартизация в производството на Иберогаст® го прави съвременно лекарствено средство с комплексно действие.

Бутилка „Иберогаст“ на зелен фон, заобиколена от билки.

Вземете силата на природата у дома!

Можете да купите Иберогаст® без лекарско предписание от Вашата аптека.

Ако желаете да докладвате нежелана лекарствена реакция или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт, с Изпълнителната Агенция по Лекарствата или използвайте линка отдолу.
http://www.bayer.bg/bg/bayer-in-bulgaria/drug-safety/

Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел .: 02/4247 280 CH-20221004-20 A 0182/05.10.2020